Jak polubownie rozwiązać problemy z płatnościami?

Jak polubownie rozwiązać problemy z płatnościami?

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płatnościami za wykonane usługi czy dostarczone towary, mogą skorzystać z różnego rodzaju narzędzi, jakie daje im polskie prawo.

Może być to przykładowo windykacja przedsądowa, w tym wypadku możemy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty, które jest sygnałem dla naszego nieuczciwego klienta, że zostały podjęte pierwsze kroki w celu odzyskania należności. Oczywiście musimy mieć pewność, iż w tego rodzaju pismo dotarło do kontrahenta, możemy zanieść je osobiście, lub też wysłać za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli pierwsze tego rodzaju upomnienie nie przynosi rezultatu, możemy wysłać kolejne, a także przedsądowe wezwanie do zapłaty, które oznacza, iż w przypadku niespłacenia należności, sprawa zostanie skierowana do sądu. Oczywiście tego rodzaju kroki podejmujemy kiedy nie możemy odzyskać naszych pieniędzy. W przypadku małych opóźnień możemy po prostu skontaktować się z naszym kontrahentem i wyjaśnić sprawę. Czasem może być to błahy problem związany z opóźnieniami płatniczymi czy pomyłką, zatem warto na początku próbować kontaktu i załatwienia sprawy bez wszczynania różnego rodzaju postępowań windykacyjnych. Jak polubownie rozwiązać problemy z płatnościami?

Możemy wówczas ustalić nowy termin spłaty zadłużenia, może się okazać iż dłużnik obecnie nie posiada odpowiedniej ilości gotówki, jednak sam spodziewa się spłaty faktury, zatem możemy ustalić kolejny ostateczny termin spłaty.

Trzeba także pamiętać, że w przypadku dłuższych opóźnień możemy także naliczyć różnego rodzaju odsetki, będzie to niekorzystne dla kontrahenta. Dodatkowo w przypadku wejścia na drogę sądową może on zostać obciążony kosztami sądowymi, jak także kosztami wynikającymi z działań komornika. Wielu nieuczciwych konkurentów, którzy chcą jak najdłużej przeciągać spłatę, w przypadku pism o wszczęciu postępowania windykacyjnego spłaca swoje zadłużenie w stosunku do nas, zatem jest to dobry i często skuteczny krok. Możemy także poszukać pomocy prawnika, jeżeli sami nie wiemy w jaki sposób przygotować tego rodzaju pismo, dobrym pomysłem może być także skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej, która posiada odpowiednie doświadczenie w działaniach na tym polu. Z pewnością zależy nam, aby windykacja należności przebiegała szybko i sprawnie, dlatego też jeżeli zauważymy, iż nasze próby kontaktu, próby polubownego załatwienia sprawy nie przynoszą rezultatu, wówczas powinniśmy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami w dziedzinie odzyskiwania długów.