Jakie herbicydy stosuje się w uprawach kukurydzy?

Jakie herbicydy stosuje się w uprawach kukurydzy?

Herbicyd selektywny Mezonir 340 WG to bardzo skuteczny środek stosowany w uprawie kukurydzy.

Dzięki niemu możemy skutecznie zwalczać chwasty różnego typu, posiada on trzy substancje czynne, mezotrion, nikosulfuron oraz rimsulfuron. Dzięki temu jego spektrum działania jest bardzo szerokie, działa skutecznie zwłaszcza w przypadku chwastów dwuliściennych, które często występują w kukurydzy. Herbicydy selektywne uszkadzają jedynie chwasty, nie naruszając roślin uprawnych, dlatego jest to obecnie najbardziej skuteczna metoda radzenia sobie z chwastami w uprawach.

Jakie herbicydy stosuje się w uprawach kukurydzy?

Herbicyd selektywny Mezonir 340 WG

Wykazuje bardzo skuteczne działanie w przypadku chwastów, takich jak fiołek polny, komosa biała, rumianek pospolity, jasnota purpurowa czy tobołki polne. Środek może być stosowany nalistnie, występuje w formie granulatu, z którego sporządzona jest zawiesina wodna. Jego działanie opiera się na niszczeniu chlorofilu, objawia się to bieleniem liści, dodatkowo składniki hamują syntezę aminokwasów rozgałęzionych. W konsekwencji rośliny obumierają, zahamowany jest ich wzrost. Najczęściej chwasty umierają całkowicie po 20 dniach od wykonania zabiegu. Herbicyd selektywny Mezonir 340 WG jest najbardziej skuteczny w przypadku młodych chwastów, kiedy znajdują się w fazie dwóch do trzech liści. W przypadku chwastów jednoliściennych mogą wykazywać także bardzo dużą skuteczność, w przypadku kiedy faza rozwoju to od trzech do pięciu liści.

Możemy stosować go w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno, środek najlepiej stosować jest po wschodach, w tym przypadku działanie może polegać na wstrzymywaniu rozwoju chwastów lub też działaniu na chwastach młodych. W ten sposób zahamujemy chwasty na samym początku rozwoju, nie będą one konkurowały wówczas z kukurydzą o wodę oraz składniki mineralne zawarte w glebie. Herbicydy selektywne stosowane są także jako opryski prewencyjne, zaraz po zasiewie, dzięki czemu możemy wyeliminować wiele chwastów, które mogą być bardzo konkurencyjne, mogą osiągać dużą wysokość, przez co czynią duże szkody w uprawach.

Herbicyd Mezonir 340 WG rozcieńczany jest w wodzie, stosowany jest oprysk, więcej na temat stosowania przedstawiono na stronie https://innvigo.com/mezonir-340-wg/. Warto pamiętać o stosowaniu oprysków przy sprzyjającej pogodzie, w tym przypadku unikamy zbyt wysokich temperatur, opadów deszczu. Dodatkowo opryski warto stosować przy możliwie bezwietrznej pogodzie.