W ostatnim czasie wiele pisze się o smogu, o tym, że jest niedobry dla naszego zdrowia, systematycznie pisze się komunikaty w mediach w tej kwestii. Prawdę mówiąc jak się mu sprzeciwić, mamy prawo dla przykładu: oskarżyć gminę za pobrudzony budynek, zwłaszcza jego popsutą elewację. Co interesujące, mamy możliwość także dopominać się wypłaty opłaty klimatycznej, co zaświadcza darmowy prawnik internetowy.

Prawdę mówiąc w ważnej rzeczy jaką jest ludzie zdrowie, apel do sądu nie będzie możliwy z niezwykle jasnej racji – szczególnie nielekko jest poprzeć dowodami, że zapylone powietrze miało podły wpływ na stan zdrowia, że źródłem nieszczęsnej dolegliwości jest smog. Tego typu dolegliwość mogły wyrządzić pozostałe powody, na przykład takie jak podpalanie fajek, zła dieta, nieprawidłowy styl życia. Z tego powodu też tego typu apelacje nie przemawiają do sądów, myśląc o dowodach jest to szczerze mówiąc niemożliwe. Sytuacje tę może zmienić tylko poprawa norm prawnych, a jak każdy rozumie prawo z nieszczęściem smogu po dziś dzień nie radzi sobie najlepiej.

Mamy prawo jeszcze spróbować domagać się zabezpieczenia dóbr osobistych takich jak sposobność funkcjonowania na świeżym powietrzu i realizowania treningów, codzienny trening biegających często jest niemożliwy z uwagi na obrzydliwą jakość powietrza. W tego typu sprawie zabieganie o należne odszkodowanie jest realne.

Istnieje możliwość, że po jednym korzystnym zamknięciu sprawy przez sąd tyczącej się odszkodowania za smog rozpocznie się cała lawina rozpraw tego typu.